Wsparcie biznesu

Wsparcie biznesu

Od wielu lat wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu biznesu. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie do jej formy, rozmiaru czy branży.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z bieżącą obsługą prowadzonej działalności, niezależnie od formy prawnej, rozmiarów przedsiębiorstwa oraz branży, w której działają nasi Klienci.

Doradzamy naszym Klientom przy wyborze odpowiedniej formy prowadzonej działalności. Opracowujemy niezbędną dokumentację i rejestrujemy spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.

Współpracujemy z podmiotami oferującymi zakup „gotowych” spółek prawa handlowego, w tym posiadających odpowiednie koncesje lub zezwolenia.

Świadczymy usługi prawne w zakresie związanym z przekształceniami, przejęciami oraz podziałem spółek prawa handlowego. Doradzamy przy planowaniu oraz realizacji strategicznych posunięć biznesowych.

Posiadamy bogate doświadczenie związane z organizacją oraz reprezentowaniem naszych klientów podczas zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych.

Pomagamy wynegocjować satysfakcjonujące warunki kontraktów i wypracować kompromis tam, gdzie to jest to konieczne.

Świadczymy usługi w zakresie redagowania oraz opiniowania umów, kontraktów handlowych, regulaminów (w tym również dla sklepów internetowych), a także dokumentów wewnętrznych.

Masz pytania?

Odszkodowania

Odszkodowania

Prowadzenie spraw odszkodowawczych leży u podstawy naszej działalności. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów na etapie zgłoszenia szkody, podczas mediacji oraz w postępowaniach sądowych.

Pomagamy ustalić oraz odzyskać koszty naprawy uszkodzonych pojazdów mechanicznych w sporach z zakładami ubezpieczeń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych związanych z nieprawidłowo prowadzonym procesem leczenia, w tym także stomatologicznego.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci osób najbliższych.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o odszkodowanie za bezumowne posadowienie na ich nieruchomościach urządzeń przesyłowych, np. linii wysokiego napięcia czy wodociągów.

Pomagamy naszym Klientom uzyskać odszkodowania z tytułu nienależycie wykonanych umów, np. o dzieło, roboty budowlane czy świadczenie usług prawnych.

Masz pytania?

Upadłość kosumencka

Upadłość kosumencka

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dotychczas wszystkie złożone przez nas wnioski zostały uwzględnione przez Sądy Upadłościowe.

Oferujemy kompleksową analizę sytuacji materialnej konsumenta przed przystąpieniem do opracowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Doradzamy w jaki sposób przygotować się do postępowania upadłościowego.

Przygotowujemy wnioski do Sądu Upadłościowego i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pomagamy prowadzić rozmowy z wierzycielami i negocjować odpowiednie warunki spłaty zadłużenia. Szukamy dodatkowych rozwiązań w przypadkach, w których  ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe.

Masz pytania?

Dane osobowe

Dane osobowe

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych zgodnych z przepisami RODO.

Opracowujemy odpowiednią dokumentację wymaganą przez obowiązujące przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych. Doradzamy przy wyborze i wdrażaniu rozwiązań.

Świadczymy usługi w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sklepu internetowego oraz wdrożenia rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Doradzamy oraz reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z naruszeniem danych, w tym także w postępowaniach przed UODO.

Masz pytania?

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Od ponad 2 lat reprezentujemy także zarządców w toku postępowań dotyczących masy sanacyjnej.

Doradzamy w zakresie wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Opracowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Współpracujemy z doradcami restrukturyzacyjnymi.

Posiadamy ponad 2 lata doświadczenia w zakresie reprezentowania zarządcy w postępowaniach sądowych dotyczących masy sanacyjnej.

Reprezentujemy wierzycieli w toku postępowań restrukturyzacyjnych, np. przy zaskarżaniu listy wierzytelności. Pomagamy prowadzić negocjacje i zbywać wierzytelności.

Masz pytania?

 Kredyty frankowe

 Kredyty frankowe

Prowadzimy sprawy tzw. „frankowiczów” przeciwko bankom. Nasz zakres usług obejmuje m. in.:

  • sprawy o unieważnienie umowy kredytowej

  • sprawy o „odfrankowienie” kredytu

Przed wniesieniem pozwu do sądu przeprowadzamy wszechstronną analizę umowy kredytowej oraz aktualnego orzecznictwa w celu zapewnienia możliwie największej szansy powodzenia.

Book an appointment

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności o:

  • uregulowanie kontaktów z dziećmi

  • alimenty

  • rozwód i podział majątku

  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, jego sytuacji rodzinnej i majątkowej.

Masz pytania?