POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w Twoich urządzeniach (np. komputerze, tablecie czy smartfonie), przy pomocy których łączysz się z Internetem i korzystasz ze strony internetowej splawski.eu oraz splawski.legal (dalej po prostu „Strona”). 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony jest Maciej Spławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Maciej Spławski” z siedzibą w Poznaniu (61-707), ul. Karola Libelta 26/6, REGON: 380925189, NIP: 7822396424.

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty (w siedzibie Administratora), wysyłając wiadomość na adres e-mail kancelaria@splawski.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przetwarzanie danych – cele i podstawy prawne

Adminostrator przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania Strony w następujących celach:

  1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających Stronę – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. zapewniania pełnej funkcjonalności Strony, jej responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych – zakres

Administrator przetwarza Twoje dane zgromadzone za pomocą plików cookies lub innych technologii wykorzystywanych na Stronie. Dane te nie zawsze będą stanowić jednak dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Więcej informacji na temat zakresu gromadzonych danych znajdziesz w Polityce cookies.

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług analitycznych i statystycznych.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Wśród odbiorców danych przetwarzanych przez SkiSytem w ramach obsługi Sklepu internetowego wskazać możemy m. in. na:

Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Google). W ramach Strony korzystamy z usługi Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach Serwisu. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, spędzonego na nich czasu oraz sposobów przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami.

Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) w związku z czym przekazywanie Twoich danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardami bezpieczeństwa określonego w obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Administrator przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia wysokich standardów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne – podmioty przetwarzające (np. Google) zostały certyfikowane w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Administrator będzie przetwarzać dane związane z korzystaniem przez Ciebie ze Strony przez okres 2 lat. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w Polityce cookies.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora?

Przysługuje Tobie prawo do wglądu, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Sprawy nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.

 

 

POLITYKA COOKIES

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących sposobu, w jaki korzystasz ze Strony za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zwanych niekiedy „ciasteczkami”. Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – stałe i sesyjne.

Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach – może to być czas sesji lub okres z góry określony. Niektóre z tych plików są przechowywanie aż do chwili, w której usuniesz je ze swojego urządzenia.

Pliki sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu do chwili, w której zakończysz przeglądanie.

Nasza Strona korzysta z następujących typów plików cookies:

Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku ich zablokowania niektóre elementy strony mogą nie będą działać lub będą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki zapewniające responsywność i interoperacyjność

Umożliwiają dostosowanie Strony do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów np. dostosowując rozdzielczość czy fragmenty interfejsu. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim wypadku nie będziemy zbierać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre elementy Strony mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

Pliki pozwalające na działania analityczne i statystyczne

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze Strony. Te pliki pozwalają określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki te zawierają dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także inne dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze Strony, takie jak np. data ostatniej wizyty, jej długości czy rodzaju odwiedzanych podstron.

Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Zgromadzone za pośrednictwem tych plików informacje pozwalają nam doskonalić działanie Strony. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie – wówczas nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje Strony będą niedostępne.

 

Dane zapisane w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. Pamiętaj, że ilość plików cookies zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna – wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i zainstalowanych wtyczek oraz ich ustawień.

 

Google Analytics

Część z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google w ramach usługi Google Analytics. Sklep posiada zapisany tzw. „kod śledzenia Google”, który jest unikalnym identyfikatorem. Kiedy przeglądasz nasze strony Google identyfikuje Cię po tym, że Twoje urządzenie wykonało w/w kod.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Google jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Google Maps

Nasza strona korzysta z usług map Google Maps dostarczanych przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.  Aby wykorzystywane przez nas materiały z Google Mapsbyły wyświetlane w Twojej przeglądarce musi mieć ona możliwość połączenia się z serwerem Google, w tym także znajdującymi się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Twoje dane będą przekazywane do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO.

Google jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Jeśli nie chcesz, aby Google przetwarzało dane dotyczące odwiedzenia przez Ciebie naszej Strony pamiętaj o wylogowaniu się z konta Google przed rozpoczęciem przeglądania. Google przechowuje Twoje dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Możesz zgłosić sprzeciw wobec zbierania danych przez Google.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz w Dodatkowych Warunkach Korzystania dla Google Maps dostępnych pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/.

 

Osadzone wideo YouTube

Na niektórych podstronach osadziliśmy pliki wideo zamieszczone w serwisie Youtube. Jeżeli zdecydujesz się odtworzyć takie wideo to na Twoim urządzeniu końcowym zapisane zostaną pliki cookies dostarczone przez Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pliki cookiesładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Informacja dotycząca odtwarzanego przez Ciebie wideo wraz z Twoim adresem IP jest przesyłana bezpośrednio na serwery Google i tam przechowywana. Jeżeli w chwili odtwarzania wideo byłeś zalogowany do jakiegokolwiek serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł przypisać w/w informacje bezpośrednio do Twojego profilu.

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Odnośniki zewnętrzne

Przeglądając strony Sklepu możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich nie jest jednak w żaden sposób związanych z Administratorem, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą one zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w zupełnie inny sposób, niż opisany w niniejszej polityce.

 

Blokada cookies

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjmujemy, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Wyrażona przez Ciebie w ten sposób wyrażona może być w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych z zakresie plików cookies możesz odnaleźć pod następującymi adresami:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi: