Członek zarządu jako pełnomocnik spółki

2020-12-17T18:16:02+01:00

Zgodnie z zapisami w KRS do zawarcia umowy konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez dwóch (lub więcej) członków zarządu działających wspólnie. Co w sytuacji, gdy jeden z nich nie będzie dostępny w chwili, w której umowa będzie gotowa do podpisu?